משרות חמות

חשב/ת שכר
ראש צוות מולטימדיה/ניהול פרויקטים תשתיות IT
מנהל/ת פרויקטים לאגף משאבי אנוש
ראש צוות למערך האמבולטורי

התהליך שלנו

מצאת משרה שמעניינת אותך

הגשת את קורות החיים שלך

עברת לשלב הראיונות והאבחונים

שיתפנו אותך בתנאי ההעסקה

ממש עוד קצת וסיימנו…